Filippo Lippi Spoleto

Filippo Lippi, Geburt Christi mit der Anbetung der Hirten im Chor des Doms von Spoleto